محصولات کنسانتره کارخانه خوشه سرخ شرق

گواهینامه‌ها و استانداردها

شرکت کشت و صنعت خوشه سرخ شرق در سال ۱۳۸۵ با هدف تولید کنسانتره زرشک (یاقوت سرخ) جهت صنایع غذایی، تاسیس و در سال ۱۳۸۸ اقدام به ساخت کارخانه در شهر صنعتی قائن و در اسفندماه ۱۳۸۹ تولید آزمایشی خود را آغاز نمود . در سال ۱۳۹۰ با شروع فصل جدید برداشت زرشک قدم در عرصه تولید پایدار نهاده و موفق به عرضه محصولی با کیفیت در سطح استانداردهای روز اروپا از این میوه گردید .

برندهایی که افتخار همکاری داشته ایم